Swedoceans årsmöte den 20 april 2017



Apply Emtunga på Arendal har producerat denna modul till fältet Martin Linge för Total. Ordervärde ca. En miljard.

Visning i samband med Swedoceans årsmöte den 20 april.

13.00 – Besök på Emtunga i gamla Arendalsvarvets hallar. Visning av unit till riggen ”Martin Linge” för Total. Leveransfärdig och skall installeras med Hereema tunglyftare.

Seminarium på Arkens konferenscentrum, Aulan, Arendal.

15.00 – Inledning, Lennart Fougelberg, Ordf. Swedocean

15.05 – Apply Emtunga. Om verksamheten och speciellt den aktuella leveransen.
Christofer Edström, VD, Peo Swärd, Projektledare.

15.35 – Sigma Energy & Marine. Satsningen på Subsea och Semisub i Göteborg
Holger Eriksson, VP Business Developement.

16.00 – Kaffe

16.20 – Offshore Floating Units vs Trading Ships. Rules and regulations.
Dir. Ulrik Frörup, Bureau Veritas, Offshore Opeations & Services.

16.45 – Floatel Interrnational med fem toppmoderna bostadsriggar i marknaden. Hur har nybyggena fungerat och var arbetar de. Hur ser framtiden ut? Peter Jacobsson, VD Floatel

17.10 – Basstech har flera pågående offshoreprojekt och ca. 40 ingenjörer igång.Hur ser verksamheten och framtiden ut? Acke Dahlman, VD Basstech

17.40 – Middag på Arken, Arendal

Anmälan: Swedoceans kansli, Eva Brodén,
Mail: eva.broden@sspa.se, Tel: 031-772 91 31

Swedoceanmedlemmar deltar kostnadsfritt. Övriga: 300:- (Talare är fria)




Powerd by Breakwater Publishing AB