Swedoceans Årsmöte 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SWEDOCEAN 2013

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av elva personer ur medlemsföretagen.
Swedoceans kansli har drivits på SSPA Sweden AB i Göteborg.
Styrelsen har under verksamhetsåret haft sex styrelsemöten.
 
Det Maritima Manifestet presenterades i tryck januari 2013. på uppdrag av Sjöfartsforum har även Swedocean studerat samt skrivit under på detta manifest som är både genomarbetat samt omfattande.
 
Årsmötet i april genomfördes i Sjöräddningssällskapets stora samlingssal i Långedrag. Bland deltagarna på det efterföljande seminariet fanns lokalpolitiker från Göteborg samt Vänerområdet. Sjöfartsverket, Trafikverket samt Miljöinstitutet  representerades. Talare var dels företrädare för dessa organisationer samt även företag från sjöfartsnäringen och Göteborgs Hamn. Efterföljande utvärdering i Swedoceans styrelse pekade mot en senare uppföljning i ämnet.
 
Swedish Maritime Day genomfördes i april med Swedocean som delarrangör. Arrangemanget genomfördes på Lindholmen Science Park samt Navet. Swedocean genomförde ett eget seminariepass där rubriken var ”Underleverantörer som gör avtryck”. Ungefär femhundra personer från hela sjöfartsklustret, havsforskning, fiskerinäringen deltog i det breda seminarieutbudet. Ca trettio företag och organisationer ställde ut. Swedoceans rollup samt matrikel var på plats.
 
I maj genomfördes en svensk paviljong på sjöfartsmässan Norshipping i Lilleström där ca. femton företag deltog i Swedoceans regi. Kronprins Hakon med en delegation där  bl.a. norske näringsministern ingick besökte paviljongen och mottogs av Swedoceans ordf. Lennart Fougelberg.
 
I augusti genomfördes segling med Lady Ellen till Donsö där Esbjörn Hillberg och Anders Lindström berättade om Donsö samt Styrsö i soligt sensommarväder. Färden gick senare till Vargö för krabbfisketävling och efterföljande prisutdelning. Ca. 75 personer deltog och Bureau Veritas var huvudsponsor. En uppskattad buffé var framdukad ombord under den lugna hemresan.
 
I september var Swedocean delarrangör i Världssjöfartens Dag på Chalmers där temat var  ”Gröna utmanare för en blå näring”. Arrangemanget besöktes av ca 250 deltagare.
 
Ett besök genomfördes i december på Ola Stephansons initiativ hos företaget PowerCell där teknik för bränsleceller mot fordonsindustrin presenterades. Man hävdade här att tekniken även kunde tillämpas ombord på fartyg. I besöket deltog ca. 20 personer.
 
Göteborg i april 2014
 
Lennart Fougelberg, Ordförande Swedocean

Ladda ner verksamhetsberättelsen här!

Protokoll från Swedoceans årsmöte kan du ladda ner här.

SWEDOCEAN

Förslag till ny styrelse

Valberedningens förslag till ny styrelse för Swedocean 2014 – 2015

Ordförande
Lennart Fougelberg Breakwater Publishing AB Omval 2014 på 1 år

Ledamöter
Niklas Falkmer Scanjet Marine Omvald 2014 på 1 år
Ola Stephanson Idea Marine Omvald 2014 på 1 år
Per Holmström DEC Marine Omvald 2014 på 1 år
Johan Säfström SSAB EMEA Omvald 2014 på 1 år
Bo Lindgren Stena Lines Scandinavia AB Omvald 2014 på 1 år
Mårten Björk Novoheat AB Omvald 2014 på 1 år
Tomas Axelsson TTS Marine AB Omvald 2014 på 1 år
Sten Göthberg Sten Göthberg Sjökonsult Vald 2014 på 1 år
Linda Ahl MAN Diessel & Turbo Sverige AB Vald 2014 på 1 år
Håkan Johansson Volvo Penta Vald 2014 på 1 år

Valberedningen

Bo Lindgren Stena Line Scandinavia AB
Karin Liljegren DEC Marine
Sten G Göthberg Sten Göthberg Sjökonsult

Powerd by Breakwater Publishing AB