Seminarium med medlemsmöte den 26 januari 2017

Seminarium med medlemsmöte den 26 januari 2017, Sjöräddningssällskapets lokal, Långedrag. Start 14.00. Swedocean och Business Sweden.

14.00 – Öppning och välkomna. Lennart Fougelberg, Ordförande Swedocean

14.10 – Cyber-enabled ships: Implications and risks of the use of Shipboard digital technology. Anders Höfnell, Business Development Manager, Lloyds Register EMEA, På svenska.

14.40 – Det nya LNG-drivna produkttanktonnaget och hur det fungerar ombord, i marknaden samt vad som krävts i utbildning samt ökad säkerhet. Dick Höglund, Terntank Rederi AB.

15.00 – Magnus Kårestedt, VD Göteborgs Hamn AB. Hamnen satsar miljarder på nytt logistikcentrum, 1.000.000 m2. Anpassning till större fartyg, Förbättrade järnvägsanslutningar, totalt 4 miljarder och ytterligare 5 miljarder över en tioårsperiod. Se även kommentar från OECD-expert i frågan www.sjofartstidningen.se#865B09

15.30 – Kaffepaus

16.00 – Representanter från Business Sweden: Benelux, Finland, Norge, Danmark,Frankrike, Brasilien, M.E. o Nordafrika. Sjöfart & Skeppsbyggnad, Olja & Gas Offshore, Hamnar. Varje föredragande får ca. 10-15 minuter om respektive marknad.*

17.00 – IMO-beslutet om utökade SECA-områden samt Ballast Water Regulations. Hur påverkar detta världshandelsflottan. Nybyggnads- och andrahandstonnaget, Finansieringen för att leva upp till de nya reglerna. Blir det en nybyggnadsboom? Christopher Pålsson, Lloyds List Intelligence.

17.30 – Gemensam middag på Långedrags Värdshus. Separat anmälan.

Kostnad: Seminariet är fritt för Swedoceans medlemmar, 300:- för övriga.
Middag efter seminariet kostar 525:-

Anmälan: Senast den 18 januari 2017 till Swedoceans kansli, Eva Brodén,
email: swedocean@sspa.se, Tel: 031-772 91 31.

*Från Business Sweden’s håll deltar vi som diskuterat med följande landsrepresentanter:
 
Norge:
Håkan Lind (kort/generellt intro om Business Sweden, därefter fokus på Business Sweden’s maritima studie -och främjandearbete på uppdrag av Näringsdepartementet, samt kommande affärsaktiviteter på Nor-shipping)

Bonnie Sjöblom (talar om den norska marknaden)
 
Benelux:
Kristofer Ziegler (talar om Benelux-marknaden, fokus på Nederländerna)

Finland:
Elina Rantanen (talar om den finska och danska marknaden)

Brasilien:
Elsa Stefenson (talar om den brasilianska marknaden)

Frankrike:
Emma Hemmingson (talar om den franska marknaden)
 
Fokus i respektive landspresentation kommer att variera beroende på marknadskaraktär men kretsa kring följande områden:
* Sjöfart & Skeppsbyggnad / Olja & Gas,Offshore / Hamnar
* Marknadsförhållanden, affärspotential –och möjligheter, och/eller Business Sweden’s planerade affärsfrämjandeaktiviteter i landet
* Hur Business Sweden vanligen arbetar med svenska företag på marknaden i fråga.

Powerd by Breakwater Publishing AB