Inbjudan till Emerson, 13 november

EMERSON är en ledande aktör inom automatiseringslösningar, kommersiella lösningar och bostadslösningar. Emerson har ett globalt nätverk av ingenjörer och experter som hjälper kunderna att utveckla deras affärer kreativt och tekniskt. Rosemount Tank Radar AB ingår i Emerson och är världsledande inom radarnivåmätning till marin-, raffinaderi- och processindustrin.

Emerson inbjuder Swedoceans medlemmar den 13 november -18 till sin moderna anläggning i Mölnlycke Industripark. En spännande eftermiddag väntar med både visning av toppmodern fabrik och det nya utvecklingscentret ”IPE – Interactive Plant Environtment”.

Samling: Kl. 15.00, Layoutvägen 1, 435 33 MÖLNLYCKE

• Presentation av Emerson och en introduktion av vad radarnivåmätning är
• Guidad tur i fabriken och i Interactive Plant Environment
• Hur nivåmätning med radar används inom marina applikationer
• Mingel med lättare förtäring

P-platser finns inom området

Vänligen anmäl deltagare med namn och företag senast 2018-11-07 till:
Eva Brodén, Swedoceans kansli,

Telefon: +4631 722 91 31

VÄLKOMNA!
Emerson & Swedocean

Powerd by Breakwater Publishing AB