Den nya Hisingsbron – ett hinder i sjöfarten och kollektivtrafiken?

Chalmers, Lindholmen Science Park. Lokal Pascal.

Tid: 19 februari kl. 09.00 – 12.00.

09.00 Inledning och välkommen
Lennart Fougelberg, ordf Swedocean

09.05 Nuvarande och förväntad trafikutveckling
Bertil Arvidsson, BACAB AB

09.20 Riksintresse Sjöfart, Väneröverenskommelsen
Bertil Arvidsson, BACAB AB

09.25 Den politiska beslutsprocessen
Johan Nyhus, ordf Trafiknämnden

09.40 En lägre brohöjds påverkan på sjöfarten
Johan Källsson, Thun AB

10.00 Kaffe/vatten

10.15 Hur påverkas grannkommunerna av brohöjden?
Jan Pressfeldt, ordf Samhällsbyggnadsnämnden, Ale kommun

10.40 Hur påverkas hamnarna och industrin av brohöjden?
Anders Sporre, Surte Åkeri

11.00 Vad finns det för alternativa lösningar?
Ashna Zangana, Chalmers

11.20 – 12.00 Paneldebatt med deltagare
Journalisten Mark Isitt och representant från Trafikverket

Moderator:   Sten Göthberg, Göthberg Sjökonsult
Kostnad:  200:- för icke medlemmar. Politiker och press går fritt.
Anmälan: Senast den 17 februari 2014 till Swedoceans kansli, Eva Brodén,
email: swedocean@sspa.se, Tel: 031-772 91 31.

Powerd by Breakwater Publishing AB