Archive | Nyhet

Inbjudan till Emerson, 13 november

EMERSON är en ledande aktör inom automatiseringslösningar, kommersiella lösningar och bostadslösningar. Emerson har ett globalt nätverk av ingenjörer och experter som hjälper kunderna att utveckla deras affärer kreativt och tekniskt. Rosemount Tank Radar AB ingår i Emerson och är världsledande inom radarnivåmätning till marin-, raffinaderi- och processindustrin.

Emerson inbjuder Swedoceans medlemmar den 13 november -18 till sin moderna anläggning i Mölnlycke Industripark. En spännande eftermiddag väntar med både visning av toppmodern fabrik och det nya utvecklingscentret ”IPE – Interactive Plant Environtment”.

Samling: Kl. 15.00, Layoutvägen 1, 435 33 MÖLNLYCKE

• Presentation av Emerson och en introduktion av vad radarnivåmätning är
• Guidad tur i fabriken och i Interactive Plant Environment
• Hur nivåmätning med radar används inom marina applikationer
• Mingel med lättare förtäring

P-platser finns inom området

Vänligen anmäl deltagare med namn och företag senast 2018-11-07 till:
Eva Brodén, Swedoceans kansli,

Telefon: +4631 722 91 31

VÄLKOMNA!
Emerson & Swedocean

Swedoceans årsmöte den 20 april 2017Apply Emtunga på Arendal har producerat denna modul till fältet Martin Linge för Total. Ordervärde ca. En miljard.

Visning i samband med Swedoceans årsmöte den 20 april.

13.00 – Besök på Emtunga i gamla Arendalsvarvets hallar. Visning av unit till riggen ”Martin Linge” för Total. Leveransfärdig och skall installeras med Hereema tunglyftare.

Seminarium på Arkens konferenscentrum, Aulan, Arendal.

15.00 – Inledning, Lennart Fougelberg, Ordf. Swedocean

15.05 – Apply Emtunga. Om verksamheten och speciellt den aktuella leveransen.
Christofer Edström, VD, Peo Swärd, Projektledare.

15.35 – Sigma Energy & Marine. Satsningen på Subsea och Semisub i Göteborg
Holger Eriksson, VP Business Developement.

16.00 – Kaffe

16.20 – Offshore Floating Units vs Trading Ships. Rules and regulations.
Dir. Ulrik Frörup, Bureau Veritas, Offshore Opeations & Services.

16.45 – Floatel Interrnational med fem toppmoderna bostadsriggar i marknaden. Hur har nybyggena fungerat och var arbetar de. Hur ser framtiden ut? Peter Jacobsson, VD Floatel

17.10 – Basstech har flera pågående offshoreprojekt och ca. 40 ingenjörer igång.Hur ser verksamheten och framtiden ut? Acke Dahlman, VD Basstech

17.40 – Middag på Arken, Arendal

Anmälan: Swedoceans kansli, Eva Brodén,
Mail: eva.broden@sspa.se, Tel: 031-772 91 31

Swedoceanmedlemmar deltar kostnadsfritt. Övriga: 300:- (Talare är fria)
Seminarium med medlemsmöte den 26 januari 2017

Seminarium med medlemsmöte den 26 januari 2017, Sjöräddningssällskapets lokal, Långedrag. Start 14.00. Swedocean och Business Sweden.

14.00 – Öppning och välkomna. Lennart Fougelberg, Ordförande Swedocean

14.10 – Cyber-enabled ships: Implications and risks of the use of Shipboard digital technology. Anders Höfnell, Business Development Manager, Lloyds Register EMEA, På svenska.

14.40 – Det nya LNG-drivna produkttanktonnaget och hur det fungerar ombord, i marknaden samt vad som krävts i utbildning samt ökad säkerhet. Dick Höglund, Terntank Rederi AB.

15.00 – Magnus Kårestedt, VD Göteborgs Hamn AB. Hamnen satsar miljarder på nytt logistikcentrum, 1.000.000 m2. Anpassning till större fartyg, Förbättrade järnvägsanslutningar, totalt 4 miljarder och ytterligare 5 miljarder över en tioårsperiod. Se även kommentar från OECD-expert i frågan www.sjofartstidningen.se#865B09

15.30 – Kaffepaus

16.00 – Representanter från Business Sweden: Benelux, Finland, Norge, Danmark,Frankrike, Brasilien, M.E. o Nordafrika. Sjöfart & Skeppsbyggnad, Olja & Gas Offshore, Hamnar. Varje föredragande får ca. 10-15 minuter om respektive marknad.*

17.00 – IMO-beslutet om utökade SECA-områden samt Ballast Water Regulations. Hur påverkar detta världshandelsflottan. Nybyggnads- och andrahandstonnaget, Finansieringen för att leva upp till de nya reglerna. Blir det en nybyggnadsboom? Christopher Pålsson, Lloyds List Intelligence.

17.30 – Gemensam middag på Långedrags Värdshus. Separat anmälan.

Kostnad: Seminariet är fritt för Swedoceans medlemmar, 300:- för övriga.
Middag efter seminariet kostar 525:-

Anmälan: Senast den 18 januari 2017 till Swedoceans kansli, Eva Brodén,
email: swedocean@sspa.se, Tel: 031-772 91 31.

*Från Business Sweden’s håll deltar vi som diskuterat med följande landsrepresentanter:
 
Norge:
Håkan Lind (kort/generellt intro om Business Sweden, därefter fokus på Business Sweden’s maritima studie -och främjandearbete på uppdrag av Näringsdepartementet, samt kommande affärsaktiviteter på Nor-shipping)

Bonnie Sjöblom (talar om den norska marknaden)
 
Benelux:
Kristofer Ziegler (talar om Benelux-marknaden, fokus på Nederländerna)

Finland:
Elina Rantanen (talar om den finska och danska marknaden)

Brasilien:
Elsa Stefenson (talar om den brasilianska marknaden)

Frankrike:
Emma Hemmingson (talar om den franska marknaden)
 
Fokus i respektive landspresentation kommer att variera beroende på marknadskaraktär men kretsa kring följande områden:
* Sjöfart & Skeppsbyggnad / Olja & Gas,Offshore / Hamnar
* Marknadsförhållanden, affärspotential –och möjligheter, och/eller Business Sweden’s planerade affärsfrämjandeaktiviteter i landet
* Hur Business Sweden vanligen arbetar med svenska företag på marknaden i fråga.

Swedocean och Business Sweden bjuder in

Swedocean har i samarbete med Business Sweden äran att bjuda in er till en unik tvådagars marindelegation till Finland med besök till varven Meyer Turku och Rauma Marine Construction (RMC). Evenemanget äger rum den 22 -23 september 2016.

Meyers tyska och finska varv samt RMC har intresse av att bekanta sig med nya innovativa underleverantörer inom utvalda segment. Det efterfrågas till exempel material- och maskinleverantörer, turnkey-leverantörer för allmänna passagerarutrymmen (t.ex. restaurang och däck), maskinrum, kunnande inom stål och skrovkonstruktion.

Under den första dagen kommer vi att besöka Meyer varvet i Åbo som hör till den tyska Meyer koncernen. Varvsbolaget är globalt ledande inom segmentet kryssningsfartyg. Från Meyers sida kommer inköpare från moderbolaget i Tyskland samt varvet i Åbo att vara på plats. De deltagande företagen erbjuds möjlighet att under 15 minuter presentera sitt eget erbjudande för Meyers inköpare.

Under den andra dagen kommer vi att besöka RMC i Raumo. RMC bygger, reparerar och underhåller ett brett spektrum av fartygstyper och gör detta med hjälp av underleverantörer. Även hos RMC har de deltagande företagen möjlighet till en 15 minuters presentation.

Platserna är begränsade och de 20 först anmälda företagen får delta. Sista anmälningsdatum är den 30 juni 2016. För inbjudan och mer info kontakta Elina Rantanen, Business Sweden.

Inbjudan Lady Ellen

Succen återupprepas!

Swedoceans medlemmar och deras inbjudna kunder skall ut och segla mot nya spännande mål!

Tisdagen 23:e Augusti kl 13.00, med ”Lady Ellen”

Vi har bokat Lady Ellen för en seglats där vi härmed inbjuder er till att spendera en eftermiddag och tidig kväll tillsammans seglandes mot ett spännande resmål.

Vi seglar från Amerikaskjulet Göteborg ca kl 13.00 (varmkorv och öl serveras innan) och beräknar att återkomma ca 21.00.

Ombord bjuds vi på Gourmebuffé, öl, vin, softdrinks och fika.

Vi hoppas ni kan medverka på detta glada evenemang och bekräfta ert deltagande till det medlemsföretag som bjudit just er.
Vg notera att bekräftelse skall vara gjord innan 15:e Juni.

Vill ni veta mer om Lady Ellen, kolla http://www.ladyellen.se/

Med vänlig hälsning
Swedocean’s kansli och medlemsföretagen.

NU KOMMER LNG-FARTYGEN

Seminarium efter Swedoceans årsmöte den 28 april i Sjöräddningssalen, Långedrag.

Program:

14.15
Välkommen och inledning
Lennart Fougelberg, ordf Swedocean

14.20
Tuff marknad men Furetank beställer fyra LNG-drivna produkttankers Ihop med sina partners. Mycket ny teknik
Lars Höglund, Furetank (alternativt annan talare)

14.50
Första LNG-produkttankern av fyra snart levererad. Presentation av fartygens teknik.
Jimmy Pålsson, Tärntank Ship Management

15.20
Nya utmaningar med LNG-klassning som är BureauVeritas specialitet
Bengt Sangberg, Bureau Veritas

15.45
Bensträckare med kaffe

16.15
Hur matchar vi utbildningen till LNG-hantering ombord
Staffan Strive, Chalmers

16.30
Sjöräddningssällskapets utveckling under 20 år – En enastående historia
Rolf Westerström, SSRS (alternativt annan talare)

17.00
Den internationella energimarknaden. En spännande och flyhänt genomgång av världens energiläge
Christopher Pålsson, Maritime Insight

17.45
Middag, Långedrags Värdshus. Separat anmälan

Med reservation för ändringar.

Pris: Medlemmar, seminarium och middag 500:-
Övriga: seminarium och middag 700:-, seminarium 200:-
Anmäl senast 22 april till Swedoceans kansli, Eva Brodén
eva.broden@sspa.se I Tel. 031-722 91 31

Enterprise Ireland

Bäste Swedocean-medlem,

Här inbjudan från Enterprice Irland till ett ambitiöst program i trevliga Dublin.
Man vill skapa affärskontakter med företag som har beröringspunkter med ”Oil & Gas” i Sverige och Norge.
Man har även ett stort engelskt energiföretag med sig och arrangörernas förhoppning är naturligtvis att skapa exportmöjligheter

Man har valt Sverige och Norge som prioriterade marknader och vid besöket nu i september betonade Jag att Norge är
mycket större på utvinning än Sverige men man ser den svenska industrin och svensk konkurrenskraftig ingenjörskunskap,
Offshore som lika viktig för framtida affärer. Man betonar faktiskt detta intresse för Sverige.

Det är ingen deltagaravgift för att deltaga med en person per företag och man bjuder på hotellrum 23-25 november.
Deltagade företag får tio minuters tid att presentera sin verksamhet.

Tag kontakt med Victoria Boiko på Irländska Ambassaden i Stockholm, enligt nedan, för Ditt deltagande.

Tag detta tillfälle att bygga nätverk för framtida möjligheter i Västerled.
Förhoppningsvis kan vi även hinna med besök på Guinnes Museum i Dublin och kanske även en fantastisk Irländsk pub
från år 1198.

Välkomna till Dublin i november!

Programmet:

Enterprise Ireland / NOF Energy 2-day programme

24th November

08.30: Registration and networking in the coffee area
09.10: Welcome by Enterprise Ireland, Sean Long
09.30: Keynote speech, Sean Sherlock, Minister for Foreign Affairs and Trade
09.50: Connecting you to a wider supply chain, George Rafferty, NOF Energy
10.10: The Importance of Business Development in the Oil & Gas sector, Joanne Leng, NOF Energy
10.25: BREAK
10.50: Ireland Oil & Gas update, Pat Shannon, IOOA
11.10: Irish Operator presentation, Petroceltic
11.40: UK Oil & Gas update, Wood Group PSN
11.50: Contractors presentation, SNC-Lavalin (Kentz)
12.10: Morning summary and questions
12.20: Networking over lunch
12.20 Presentation on business opportunities within Oil & Gas in Norway and Sweden
13.40: 10 minutes by each buyer/business development organisations x 10
15.00: One to one appointments with buyers
17.00: Depart
19.00: Pick up for dinner

25th November

09.30: Arrive at Enterprise Irelands office
09.50: Day two welcome
10.00: Introduction to the Technology Leadership Board, Paul White, GE
10.20: Technology & Innovation Challenges, OGIC
10.50: Smarter Ways of working with Oil & Gas Contractors, Technip
11.10: BREAK
11.30: Enterprise Ireland Global Footprint
12.10: 4 Irish case studies (global footprint included) 10 minutes max
12.50: Summary and thanks
13.00: Networking over lunch until 14.30 (close)

Swedoceans Årsmöte 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SWEDOCEAN 2013

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av elva personer ur medlemsföretagen.
Swedoceans kansli har drivits på SSPA Sweden AB i Göteborg.
Styrelsen har under verksamhetsåret haft sex styrelsemöten.
 
Det Maritima Manifestet presenterades i tryck januari 2013. på uppdrag av Sjöfartsforum har även Swedocean studerat samt skrivit under på detta manifest som är både genomarbetat samt omfattande.
 
Årsmötet i april genomfördes i Sjöräddningssällskapets stora samlingssal i Långedrag. Bland deltagarna på det efterföljande seminariet fanns lokalpolitiker från Göteborg samt Vänerområdet. Sjöfartsverket, Trafikverket samt Miljöinstitutet  representerades. Talare var dels företrädare för dessa organisationer samt även företag från sjöfartsnäringen och Göteborgs Hamn. Efterföljande utvärdering i Swedoceans styrelse pekade mot en senare uppföljning i ämnet.
 
Swedish Maritime Day genomfördes i april med Swedocean som delarrangör. Arrangemanget genomfördes på Lindholmen Science Park samt Navet. Swedocean genomförde ett eget seminariepass där rubriken var ”Underleverantörer som gör avtryck”. Ungefär femhundra personer från hela sjöfartsklustret, havsforskning, fiskerinäringen deltog i det breda seminarieutbudet. Ca trettio företag och organisationer ställde ut. Swedoceans rollup samt matrikel var på plats.
 
I maj genomfördes en svensk paviljong på sjöfartsmässan Norshipping i Lilleström där ca. femton företag deltog i Swedoceans regi. Kronprins Hakon med en delegation där  bl.a. norske näringsministern ingick besökte paviljongen och mottogs av Swedoceans ordf. Lennart Fougelberg.
 
I augusti genomfördes segling med Lady Ellen till Donsö där Esbjörn Hillberg och Anders Lindström berättade om Donsö samt Styrsö i soligt sensommarväder. Färden gick senare till Vargö för krabbfisketävling och efterföljande prisutdelning. Ca. 75 personer deltog och Bureau Veritas var huvudsponsor. En uppskattad buffé var framdukad ombord under den lugna hemresan.
 
I september var Swedocean delarrangör i Världssjöfartens Dag på Chalmers där temat var  ”Gröna utmanare för en blå näring”. Arrangemanget besöktes av ca 250 deltagare.
 
Ett besök genomfördes i december på Ola Stephansons initiativ hos företaget PowerCell där teknik för bränsleceller mot fordonsindustrin presenterades. Man hävdade här att tekniken även kunde tillämpas ombord på fartyg. I besöket deltog ca. 20 personer.
 
Göteborg i april 2014
 
Lennart Fougelberg, Ordförande Swedocean

Ladda ner verksamhetsberättelsen här!

Protokoll från Swedoceans årsmöte kan du ladda ner här.

SWEDOCEAN

Förslag till ny styrelse

Valberedningens förslag till ny styrelse för Swedocean 2014 – 2015

Ordförande
Lennart Fougelberg Breakwater Publishing AB Omval 2014 på 1 år

Ledamöter
Niklas Falkmer Scanjet Marine Omvald 2014 på 1 år
Ola Stephanson Idea Marine Omvald 2014 på 1 år
Per Holmström DEC Marine Omvald 2014 på 1 år
Johan Säfström SSAB EMEA Omvald 2014 på 1 år
Bo Lindgren Stena Lines Scandinavia AB Omvald 2014 på 1 år
Mårten Björk Novoheat AB Omvald 2014 på 1 år
Tomas Axelsson TTS Marine AB Omvald 2014 på 1 år
Sten Göthberg Sten Göthberg Sjökonsult Vald 2014 på 1 år
Linda Ahl MAN Diessel & Turbo Sverige AB Vald 2014 på 1 år
Håkan Johansson Volvo Penta Vald 2014 på 1 år

Valberedningen

Bo Lindgren Stena Line Scandinavia AB
Karin Liljegren DEC Marine
Sten G Göthberg Sten Göthberg Sjökonsult

Powerd by Breakwater Publishing AB