Archive | Aktiviteter

600 miljoner kronor ned i älven

GP 28 augusti 2016

Hisingsbron försenas tre år och blir 600 miljoner kronor dyrare än beräknat. Det beror till lika delar på dålig framförhållning som på en sällsynt form av göteborgsk arrogans.
Hisingsbron försenas tre år och blir 600 miljoner kronor dyrare än beräknat. Det är inga jordbävningar, sällsynta växter vid älvstranden eller häckande falkar som förhalat bygget. Bara en stor skopa politisk inkompetens. Som jämförelse kan nämnas att magplasket på Götaplatsen kostat 5,6 miljoner att bygga.

Förklaringen till den ökade kostnaden ges i ett tjänsteutlåtande: ”Tillståndsprocessen har dragit ut på tiden för detaljplanen, miljödomen och järnvägsplanen och har därmed senarelagt och förlängt hela projektets tidplan”. På ren svenska betyder detta: “Vi fattade inte att någon skulle överklaga brobygget!”.

Vad har ansvariga politiker att säga till sitt försvar? Trafiknämndens ordförande Johan Nyhus (S) har förklarat att de gjort ”rätt hela vägen” och ändå mottagit överklaganden. Nämndens vice ordförande, Axel Josefson (M), berättade för GP att: ”vi kan inte sitta fast i rättssystemet” (18/8).

Vad är det för trams? Politik handlar om mål- och intressekonflikter. Det borde Nyhus och Josefson förstå. Om man inte får med sig alla intressenter och potentiella kritiker så får man räkna med att det blir överklaganden.

Då går det inte att sura över att de rättsliga möjligheterna att överklaga. ”Politik är det möjligas konst” ska den tyske rikskanslern Bismarck en gång ha sagt. Men politik är också en djungel av intressekonflikter.

Skälet till den höga kostnaden beror till lika delar på dålig framförhållning som på en sällsynt form av göteborgsk arrogans; trodde politikerna verkligen att brobygget skulle accepteras utan något som helst motstånd? Kunde de inte föreställa sig att det fanns intressenter som inte var odelat positiva till att älvtrafiken skulle påverkas som en följd av höjden på själva bron?

Om politikerna hade förhandlat med Vänernkommunerna eller lyssnat på Sjöfartsverket innan ansökan gjordes hade de kanske kunnat undvika att behöva ändra på tidsplanen. De hade krävt smidigt fotarbete och kunskap om potentiella invändningar mot brobygget. Är det för mycket att begära när ett bygge i miljardklassen planeras?

Läs artikeln direkt i GP här.
Läs tidigare artiklar om Hisingsbron här.

Swedocean och Business Sweden bjuder in

Swedocean har i samarbete med Business Sweden äran att bjuda in er till en unik tvådagars marindelegation till Finland med besök till varven Meyer Turku och Rauma Marine Construction (RMC). Evenemanget äger rum den 22 -23 september 2016.

Meyers tyska och finska varv samt RMC har intresse av att bekanta sig med nya innovativa underleverantörer inom utvalda segment. Det efterfrågas till exempel material- och maskinleverantörer, turnkey-leverantörer för allmänna passagerarutrymmen (t.ex. restaurang och däck), maskinrum, kunnande inom stål och skrovkonstruktion.

Under den första dagen kommer vi att besöka Meyer varvet i Åbo som hör till den tyska Meyer koncernen. Varvsbolaget är globalt ledande inom segmentet kryssningsfartyg. Från Meyers sida kommer inköpare från moderbolaget i Tyskland samt varvet i Åbo att vara på plats. De deltagande företagen erbjuds möjlighet att under 15 minuter presentera sitt eget erbjudande för Meyers inköpare.

Under den andra dagen kommer vi att besöka RMC i Raumo. RMC bygger, reparerar och underhåller ett brett spektrum av fartygstyper och gör detta med hjälp av underleverantörer. Även hos RMC har de deltagande företagen möjlighet till en 15 minuters presentation.

Platserna är begränsade och de 20 först anmälda företagen får delta. Sista anmälningsdatum är den 30 juni 2016. För inbjudan och mer info kontakta Elina Rantanen, Business Sweden.

Inbjudan Lady Ellen

Succen återupprepas!

Swedoceans medlemmar och deras inbjudna kunder skall ut och segla mot nya spännande mål!

Tisdagen 23:e Augusti kl 13.00, med ”Lady Ellen”

Vi har bokat Lady Ellen för en seglats där vi härmed inbjuder er till att spendera en eftermiddag och tidig kväll tillsammans seglandes mot ett spännande resmål.

Vi seglar från Amerikaskjulet Göteborg ca kl 13.00 (varmkorv och öl serveras innan) och beräknar att återkomma ca 21.00.

Ombord bjuds vi på Gourmebuffé, öl, vin, softdrinks och fika.

Vi hoppas ni kan medverka på detta glada evenemang och bekräfta ert deltagande till det medlemsföretag som bjudit just er.
Vg notera att bekräftelse skall vara gjord innan 15:e Juni.

Vill ni veta mer om Lady Ellen, kolla http://www.ladyellen.se/

Med vänlig hälsning
Swedocean’s kansli och medlemsföretagen.

Bästa Göteborgspolitiker – ändra beslutet om lågbro!

broEn lågbro över Göta älv kommer i olöslig konflikt med både Vänersjöfarten och den lokala kollektivtrafiken. För att båda ska fungera krävs planskild trafik, skriver bland andra Göran Värmby, f d miljöchef.

GP den 2 april förs flera kreativa förslag fram om hur man på ett smart sätt skulle kunna lösa den gordiska knuten: att få sjöfarten att samsas med stadsutvecklingen. Varför då skapa en konflikt?
Göteborg stad vill ersätta den 19,5 meter höga Göta älvbron med en lägre bro. Detta gör det omöjligt för havsgående lastfartyg och större fritidsbåtar till Väner- och Göta älvhamnar att passera utan broöppning. Göteborg har i avtal med Trafikverket med flera garanterat att bron kan öppnas en gång i timman med undantag för ”rusningstid”. Samtidigt kommer det att gå fem spårvagnar och bussar i minuten under ”icke-rusningstid” som kommer att behöva vänta på varje broöppning. Konflikten mellan de två miljövänliga trafikslagen på vatten och land blir olösbar.

Mer lastbilstrafik
En lågbro kommer att hindra sjöfarten så mycket att gods i stället kommer att köras från Vänerregionen med lastbil med mer energislöseri, miljöförstöring, klimatpåverkan och kostsamt vägslitage som resultat. Dessutom kommer industrins utvecklingsmöjligheter att kraftigt försämras.

Det är uppenbart att en väl fungerande och attraktiv kollektivtrafik och sjöfart på Göta älv kräver planskild trafik.

Det finns olika sätt att få till stånd en fungerande kollektivtrafik mellan stadens två delar. I New York har man tunnlar, färjor och flera höga broar över Hudson River. Samma sak i Istanbul, Sidney och Hamburg.

Göteborg bryter mönstret
Så vitt bekant är det bara i Göteborg man vill bygga en lågbro med tät kollektivtrafik. I resten av världen höjer man i stället befintliga broar för att tillåta fartygen att passera under, det vill säga utan broöppning.

Vi hoppas att Mark- och miljööverdomstolen avslår Göteborgs stads ansökan om lågbro. Om så inte sker vädjar vi som en sista möjlighet till politikerna i Göteborg: Hisingsborna behöver en bättre fungerande kollektivtrafik, inte sämre, om Hisingen skall bli det nya, attraktiva bostadsområde som vi hoppas. Industrin behöver bättre fungerande sjötransporter, inte sämre, om vår industri skall kunna konkurrera på världsmarknaden. Visa mod och förnuft: ta ett nytt beslut!

Bertil Arvidsson
senior advisor Miljö och transport

Göran Värmby
miljökonsult, f d miljöchef Göteborg stad

Bert Andersson

plankonsult, f d stadsarkitekt Ale kommun

NU KOMMER LNG-FARTYGEN

Seminarium efter Swedoceans årsmöte den 28 april i Sjöräddningssalen, Långedrag.

Program:

14.15
Välkommen och inledning
Lennart Fougelberg, ordf Swedocean

14.20
Tuff marknad men Furetank beställer fyra LNG-drivna produkttankers Ihop med sina partners. Mycket ny teknik
Lars Höglund, Furetank (alternativt annan talare)

14.50
Första LNG-produkttankern av fyra snart levererad. Presentation av fartygens teknik.
Jimmy Pålsson, Tärntank Ship Management

15.20
Nya utmaningar med LNG-klassning som är BureauVeritas specialitet
Bengt Sangberg, Bureau Veritas

15.45
Bensträckare med kaffe

16.15
Hur matchar vi utbildningen till LNG-hantering ombord
Staffan Strive, Chalmers

16.30
Sjöräddningssällskapets utveckling under 20 år – En enastående historia
Rolf Westerström, SSRS (alternativt annan talare)

17.00
Den internationella energimarknaden. En spännande och flyhänt genomgång av världens energiläge
Christopher Pålsson, Maritime Insight

17.45
Middag, Långedrags Värdshus. Separat anmälan

Med reservation för ändringar.

Pris: Medlemmar, seminarium och middag 500:-
Övriga: seminarium och middag 700:-, seminarium 200:-
Anmäl senast 22 april till Swedoceans kansli, Eva Brodén
eva.broden@sspa.se I Tel. 031-722 91 31

Enterprise Ireland

Här har ni möjlighet att läsa medlemmarnas uppskattade föredrag i pdf version från Enterprise Irland i Dublin. (program nedan)

introduction:
Swedocean
Europafilter
FKAB
MMT
UW-Elast
Confidere

Medverkande företag

Wood Group PSN
Wescott Coatings & Training Services Ltd
Unasys Limited
SMS Ltd
ProSys Sampling Systems Ltd
MACAW Engineering
James Walker Ireland
James Walker & Co Limited
Induchem Group
Hystat Systems Limited
Hal Software
Dutton International Ltd
Draeger Safety UK Limited
Diamond glass
Breakthrough Management Consultants Ltd
Bibby Offshore
Atlas Copco Construction & Mining
Atlas Copco Construction & Mining
Angle Ring Co Ltd
Suretank Group Ltd
StormGeo Ltd
Radley Engineering Ltd
N & E Precision
Mann Engineering
Geoscience Ireland
Geoscience Ireland
FCm Travel Solutions
Dynamic Innovations
DMMechanical & Pipe Installations LTD
DMMechanical & Pipe Installations LTD
CMS Chemstore Engineering Ltd
CMS Chemstore Engineering Ltd
SNC Lavalin
Abcon
Avonmore
Chris Mee Group
Sulzer Pumps
EIDA
Peterson UK LTD

Speakers

SNC-Lavelin
NOF Energy
PwC
Oil & Gas Authority
OGIC
Decom North Sea
SNC-Lavelin
ODE
Achilles FPAL
Oil & Gas Authority
Providence
Speaker TBC

NOF Energy / EI Staff

Paul Livingstone
Caroline Lofthouse
Sean Long
Victoria Boiko
Caroline Jameison
Kevin Mooney
Dermott

Nordics

MMT Sweden AB
Bassoe Technology AB
UW Elast
Europafilter
Confidere Sverige AB
Power House
Swedocean
Loipart AB
FKAB Marine Design
PT Management Consulting AS
Subsea North AS
KR Solutions AB
Rystad Energy
Aase Prosjektmegling AS
Synergia AS

Programmet:

Enterprise Ireland / NOF Energy 2-day programme

24th November
08.30: Registration and networking in the coffee area
09.10: Welcome by Enterprise Ireland, Sean Long
09.30: Keynote speech, Sean Sherlock, Minister for Foreign Affairs and Trade
09.50: Connecting you to a wider supply chain, George Rafferty, NOF Energy
10.10: The Importance of Business Development in the Oil & Gas sector, Joanne Leng, NOF Energy
10.25: BREAK
10.50: Ireland Oil & Gas update, Pat Shannon, IOOA
11.10: Irish Operator presentation, Petroceltic
11.40: UK Oil & Gas update, Wood Group PSN
11.50: Contractors presentation, SNC-Lavalin (Kentz)
12.10: Morning summary and questions
12.20: Networking over lunch
12.20 Presentation on business opportunities within Oil & Gas in Norway and Sweden
13.40: 10 minutes by each buyer/business development organisations x 10
15.00: One to one appointments with buyers
17.00: Depart
19.00: Pick up for dinner

25th November
09.30: Arrive at Enterprise Irelands office
09.50: Day two welcome
10.00: Introduction to the Technology Leadership Board, Paul White, GE
10.20: Technology & Innovation Challenges, OGIC
10.50: Smarter Ways of working with Oil & Gas Contractors, Technip
11.10: BREAK
11.30: Enterprise Ireland Global Footprint
12.10: 4 Irish case studies (global footprint included) 10 minutes max
12.50: Summary and thanks
13.00: Networking over lunch until 14.30 (close)

Powerd by Breakwater Publishing AB