Author Archive | admin

Brofrågan

omojligSjöfartsverket överklagar dom om ny bro över Göta älv
Sjöfartsverket har överklagat Mark- och miljödomstolens dom i målet om ny broförbindelse över Göta älv, i vilken Göteborgs stad lämnats tillstånd att anlägga en ny bro över Göta älv. Enligt domen ska den nya bron utformas i huvudsak i enlighet med det underlag som Göteborgs stad redovisat, det vill säga en höj- och sänkbar bro med segelfri höjd 12 meter.
– Sjöfartsverket har under lång tid påtalat att den nya bron bör ha samma höjd som den befintliga, säger Over Eriksson, affärsavdelningsdirektör på Sjöfartsverket.

Sjöfartsverket har överklagat Mark- och miljödomstolens dom i mål M2557-13, i vilken Göteborgs stad lämnas tillstånd att anlägga en ny bro över Göta älv. Enligt domen ska den nya bron utformas i huvudsak i enlighet med det underlag som Göteborgs stad redovisat, d.v.s. en höj- och sänkbar bro med segelfri höjd 12 meter.

Sjöfartsverket har under lång tid påtalat att den nya bron bör ha samma höjd som den befintliga, d.v.s. en segelfri höjd av 19,5 meter. Göta älv är en farled av riksintresse som ger möjlighet att trafikera hamnarna utmed Göta älv och i Vänern med oceangående fartyg. Vid 12 meters segelfri höjd kommer i princip samtliga av dagens lastfartyg och 60 procent av segelbåtarna att kräva broöppning. Sjöfartsverket ifrågasätter dels hur kollektivtrafiken över bron kommer att klara de broöppningar som krävs, med befarar också att risker kan komma att uppstå när fartyg tvingas vänta på broöppning i en farled som sommartid trafikeras av en relativt stor mängd fritidsbåtar.

Mot bakgrund av ovanstående, Sjöfartsverkets uppdrag att värna riksintresset sjöfart samt det faktum att domen kan komma att få prejudicerande verkan för andra brobyggnationer, överklagar Sjöfartsverket Mark- och miljödomstolens dom.

Ytterligare upplysningar:

Ove Eriksson, affärsavdelningsdirektör, Sjöfartsverket. 010-478 48 11
Daniel Lindblad, pressinformatör, Sjöfartsverket. 010-478 48 40

Du vet väl om att du kan få våra pressmeddelanden och nyheter via e-post? Anmälan gör du på vår webbplats www.sjofartsverket.se.

 

simulerad bro bakvand

 

 

 

Publicerad 6 Oktober 2014

Sjöfartsverket överklagar dom om ny bro över Göta älv

 

Publicerad 15 September 2014

Grönt ljus för nya Hisingsbron

 

Publicerad 4 Juni 2014

Segelfri höjd för Hisingsbron

 

Publicerad 14 Juni 2014

Simulera nya bron redan nu (till höger)

Publicerad 10 Juni 2014

Ingen plan B för Hisingsbron

 

Publicerad 25 Mars 2014

 Nya Götaälvbron kan stoppas av domstol

 

Publicerad 24 Mars 2014

Sjöfartsverket säger nej till låg bro

 

Publicerad 17 Mars 2014

Brobluffen avslöjad

 

Publicerad i GP 29 Februari 2014:

Missnöjet mot nya älvbron växer

 

Publicerad i GP 28 Februari 2014:

Gods på vatten bra för staden

 

Publicerat i GP 24 Februari 2014:

Älvbrons höjd en ödesfråga

 

Publicerad i GP 19 Februari 2014:

Riv upp förslag om lågbro över älven

 

Publicerad i GP 19 Februari 2014:

Vad händer med Heden och den nya älvbron

 

Publicerad GP 19 Februari 2014:

Låst läge i debatt om nya Hisingsbron

 

 

 

Urklipp från dagstidningar om brofrågan, en del som ej finns via länk.
brofragan21

Den nya Hisingsbron – ett hinder i sjöfarten och kollektivtrafiken?

Chalmers, Lindholmen Science Park. Lokal Pascal.

Tid: 19 februari kl. 09.00 – 12.00.

09.00 Inledning och välkommen
Lennart Fougelberg, ordf Swedocean

09.05 Nuvarande och förväntad trafikutveckling
Bertil Arvidsson, BACAB AB

09.20 Riksintresse Sjöfart, Väneröverenskommelsen
Bertil Arvidsson, BACAB AB

09.25 Den politiska beslutsprocessen
Johan Nyhus, ordf Trafiknämnden

09.40 En lägre brohöjds påverkan på sjöfarten
Johan Källsson, Thun AB

10.00 Kaffe/vatten

10.15 Hur påverkas grannkommunerna av brohöjden?
Jan Pressfeldt, ordf Samhällsbyggnadsnämnden, Ale kommun

10.40 Hur påverkas hamnarna och industrin av brohöjden?
Anders Sporre, Surte Åkeri

11.00 Vad finns det för alternativa lösningar?
Ashna Zangana, Chalmers

11.20 – 12.00 Paneldebatt med deltagare
Journalisten Mark Isitt och representant från Trafikverket

Moderator:   Sten Göthberg, Göthberg Sjökonsult
Kostnad:  200:- för icke medlemmar. Politiker och press går fritt.
Anmälan: Senast den 17 februari 2014 till Swedoceans kansli, Eva Brodén,
email: swedocean@sspa.se, Tel: 031-772 91 31.

Volvo Penta Krossholmen

Volvo Penta Krossholmen

Bild 1 av 8

Seminarium om emissioner samt framdrift hos Volvo Penta, Krossholmen i oktober 2012. Efter seminariet testades fem snabba båtar med Volvo Penta drivlina av ett Sextiotal deltagande Swedoceanmedlemmar. Foto: Lennart Fougelberg

Powerd by Breakwater Publishing AB