Author Archive | admin

Stora framsteg för svensk sjöfarts- och offshoreteknik (Seminarum efter Swedoceans årsmöte, 11 april)

Stora framsteg för svensk sjöfarts- och offshorteknik
Seminarium efter Swedoceans årsmöte den 11 april i Sjöräddningssalen, Långedrag.

Program:

14.00 Start med några inledningsord från Ordföranden

14.05 Stena RORO har en beställning på fyra ROPAX-färjor i Kina med option på ytterligare fyra. Fartygen lär med sina 3.100 lanemeter och 1.000 passagerare vara mycket intressanta i design, bränsleeffektivitet, miljöanpassning samt kapacitet, Per Westling, Stena RORO
* Nuläget för nybygget Global Mercy som byggs i Kina. Per Westling
* Projekt med batteridrift på Stena Jutlandica, Per Wimby

15.00 Powercell om bränslecellsteknologi samt varför bränsleceller i framtiden kan installeras i oceangående fartyg. Analys om hur bränsleceller och batterier kan samexistera. Johan Burgren, Powercell Sweden AB

15.30 Kaffe och bensträckare

16.00 Stora offshore fiskodlingar i fartygsform. Förankring av vågkraftverk och flytande vindkraftverk. Avancerade undervattenskonstruktioner. Gustav Wallerstedt och Jakob Pohorely från Sigma Energy & Marine AB.

16.30 I-Tech om sin antifouling substans Selektope, en svensk innovation med bränslebesparingsfokus. 
Cecilia Ohlauson, I-Tech

17.00 Nya stora offshoreprojekt på Arendal, Göteborg, 
Peo Swärd, Projektledare alt ersättare, Apply Emtunga.

17.15 Sjöfartsstatistik. Analys om Sverige samt omvärlden. 
Christoper Pålsson. Lloyd´s List Intelligence

17.30 Middag på Långedrag Värdshus. Anmälda deltagare och föreläsare. Separat anmälan (Föreläsarna bjuds in) Med reservation för ändringar.

Med reservation för ändringar.

Pris: Medlemmar, seminarium och middag 500:- Övriga: seminarium och middag 700:-, seminarium 200:-
Anmäl senast 5 april till Swedoceans kansli, Eva Brodén
eva.broden@sspa.se Tel. 031-722 91 31

Blue Economy In South Africa & Sweden (Uppdaterad)

September 14th 2017 – Göteborg

The South African Embassy, South African Department of Trade and Industry in partnership with the Swedish-Southern African Chamber of Commerce (SSACC) and Swedocean welcome you to a business seminar to facilitate interaction between the Swedish and South African businesses in the Blue Economy.
The aim of the seminar is to bring together the South African and Swedish companies, key-players and stakeholders in the field of the blue economy to explore partnerships, networking, technology transfer, knowledge sharing and benchmarking.
Furthermore, to allow small and big corporations from both countries in the specific sectors of the blue economy such as marine transport, marine protection services, aquaculture and offshore oil & gas exploration to engage each other with the objective of identifying opportunities and possible areas of collaborations.

Read more
Programme for Blue Economy Seminar
Blue Economy Seminar CompaniesMessage sent on behalf of Ambassador Radebe:

Dear All Participants,

It was an honour and privilege for me to have met all of you during the Blue Economy Seminar held on 14-15 September 2017, in Gothenburg. I would like to reiterate my sincere gratitude and appreciation to all our partners (SSACC and SwedOcean) and all the participants from South Africa and Sweden.

I sincerely believe that the partnerships developed during the seminar will grow stronger and ultimately contribute towards the strategic depth of the bilateral relations between South Africa and Sweden.
I wish all participants’ great success in further pursuing your different projects and I would like to urge you not to hesitate to contact the Embassy in Stockholm should you require further assistance.

Yours Sincerely

Duncan Sebefelo
Chargé d’affaires a.i.

For:
Ambassador Faith Doreen Radebe

Swedoceans årsmöte den 20 april 2017Apply Emtunga på Arendal har producerat denna modul till fältet Martin Linge för Total. Ordervärde ca. En miljard.

Visning i samband med Swedoceans årsmöte den 20 april.

13.00 – Besök på Emtunga i gamla Arendalsvarvets hallar. Visning av unit till riggen ”Martin Linge” för Total. Leveransfärdig och skall installeras med Hereema tunglyftare.

Seminarium på Arkens konferenscentrum, Aulan, Arendal.

15.00 – Inledning, Lennart Fougelberg, Ordf. Swedocean

15.05 – Apply Emtunga. Om verksamheten och speciellt den aktuella leveransen.
Christofer Edström, VD, Peo Swärd, Projektledare.

15.35 – Sigma Energy & Marine. Satsningen på Subsea och Semisub i Göteborg
Holger Eriksson, VP Business Developement.

16.00 – Kaffe

16.20 – Offshore Floating Units vs Trading Ships. Rules and regulations.
Dir. Ulrik Frörup, Bureau Veritas, Offshore Opeations & Services.

16.45 – Floatel Interrnational med fem toppmoderna bostadsriggar i marknaden. Hur har nybyggena fungerat och var arbetar de. Hur ser framtiden ut? Peter Jacobsson, VD Floatel

17.10 – Basstech har flera pågående offshoreprojekt och ca. 40 ingenjörer igång.Hur ser verksamheten och framtiden ut? Acke Dahlman, VD Basstech

17.40 – Middag på Arken, Arendal

Anmälan: Swedoceans kansli, Eva Brodén,
Mail: eva.broden@sspa.se, Tel: 031-772 91 31

Swedoceanmedlemmar deltar kostnadsfritt. Övriga: 300:- (Talare är fria)
Kommentarer från Sjöfartstidningen om Swedocean

Här en analys av beslut angående SECA-områdenas och Ballast Water Treatment ökande krav på Världshandelsflottan samt en analys från Christopher Pålsson, Lloyd´s List Intelligence. Detta från Swedoceans senaste medlemsmöte. Även kommentarer från Sjöfartstidningens senaste nyhetsbrev om seminariet.

Stora möjligheter i grannländerna/

”Det får så stora konsekvenser”

Aktuella sjöfartsfrågor på seminarium

Seminarium med medlemsmöte den 26 januari 2017

Seminarium med medlemsmöte den 26 januari 2017, Sjöräddningssällskapets lokal, Långedrag. Start 14.00. Swedocean och Business Sweden.

14.00 – Öppning och välkomna. Lennart Fougelberg, Ordförande Swedocean

14.10 – Cyber-enabled ships: Implications and risks of the use of Shipboard digital technology. Anders Höfnell, Business Development Manager, Lloyds Register EMEA, På svenska.

14.40 – Det nya LNG-drivna produkttanktonnaget och hur det fungerar ombord, i marknaden samt vad som krävts i utbildning samt ökad säkerhet. Dick Höglund, Terntank Rederi AB.

15.00 – Magnus Kårestedt, VD Göteborgs Hamn AB. Hamnen satsar miljarder på nytt logistikcentrum, 1.000.000 m2. Anpassning till större fartyg, Förbättrade järnvägsanslutningar, totalt 4 miljarder och ytterligare 5 miljarder över en tioårsperiod. Se även kommentar från OECD-expert i frågan www.sjofartstidningen.se#865B09

15.30 – Kaffepaus

16.00 – Representanter från Business Sweden: Benelux, Finland, Norge, Danmark,Frankrike, Brasilien, M.E. o Nordafrika. Sjöfart & Skeppsbyggnad, Olja & Gas Offshore, Hamnar. Varje föredragande får ca. 10-15 minuter om respektive marknad.*

17.00 – IMO-beslutet om utökade SECA-områden samt Ballast Water Regulations. Hur påverkar detta världshandelsflottan. Nybyggnads- och andrahandstonnaget, Finansieringen för att leva upp till de nya reglerna. Blir det en nybyggnadsboom? Christopher Pålsson, Lloyds List Intelligence.

17.30 – Gemensam middag på Långedrags Värdshus. Separat anmälan.

Kostnad: Seminariet är fritt för Swedoceans medlemmar, 300:- för övriga.
Middag efter seminariet kostar 525:-

Anmälan: Senast den 18 januari 2017 till Swedoceans kansli, Eva Brodén,
email: swedocean@sspa.se, Tel: 031-772 91 31.

*Från Business Sweden’s håll deltar vi som diskuterat med följande landsrepresentanter:
 
Norge:
Håkan Lind (kort/generellt intro om Business Sweden, därefter fokus på Business Sweden’s maritima studie -och främjandearbete på uppdrag av Näringsdepartementet, samt kommande affärsaktiviteter på Nor-shipping)

Bonnie Sjöblom (talar om den norska marknaden)
 
Benelux:
Kristofer Ziegler (talar om Benelux-marknaden, fokus på Nederländerna)

Finland:
Elina Rantanen (talar om den finska och danska marknaden)

Brasilien:
Elsa Stefenson (talar om den brasilianska marknaden)

Frankrike:
Emma Hemmingson (talar om den franska marknaden)
 
Fokus i respektive landspresentation kommer att variera beroende på marknadskaraktär men kretsa kring följande områden:
* Sjöfart & Skeppsbyggnad / Olja & Gas,Offshore / Hamnar
* Marknadsförhållanden, affärspotential –och möjligheter, och/eller Business Sweden’s planerade affärsfrämjandeaktiviteter i landet
* Hur Business Sweden vanligen arbetar med svenska företag på marknaden i fråga.

Powerd by Breakwater Publishing AB