Author Archive | admin

Blue Economy In South Africa & Sweden (Uppdaterad)

September 14th 2017 – Göteborg

The South African Embassy, South African Department of Trade and Industry in partnership with the Swedish-Southern African Chamber of Commerce (SSACC) and Swedocean welcome you to a business seminar to facilitate interaction between the Swedish and South African businesses in the Blue Economy.
The aim of the seminar is to bring together the South African and Swedish companies, key-players and stakeholders in the field of the blue economy to explore partnerships, networking, technology transfer, knowledge sharing and benchmarking.
Furthermore, to allow small and big corporations from both countries in the specific sectors of the blue economy such as marine transport, marine protection services, aquaculture and offshore oil & gas exploration to engage each other with the objective of identifying opportunities and possible areas of collaborations.

Read more
Programme for Blue Economy Seminar
Blue Economy Seminar CompaniesMessage sent on behalf of Ambassador Radebe:

Dear All Participants,

It was an honour and privilege for me to have met all of you during the Blue Economy Seminar held on 14-15 September 2017, in Gothenburg. I would like to reiterate my sincere gratitude and appreciation to all our partners (SSACC and SwedOcean) and all the participants from South Africa and Sweden.

I sincerely believe that the partnerships developed during the seminar will grow stronger and ultimately contribute towards the strategic depth of the bilateral relations between South Africa and Sweden.
I wish all participants’ great success in further pursuing your different projects and I would like to urge you not to hesitate to contact the Embassy in Stockholm should you require further assistance.

Yours Sincerely

Duncan Sebefelo
Chargé d’affaires a.i.

For:
Ambassador Faith Doreen Radebe

Swedoceans årsmöte den 20 april 2017Apply Emtunga på Arendal har producerat denna modul till fältet Martin Linge för Total. Ordervärde ca. En miljard.

Visning i samband med Swedoceans årsmöte den 20 april.

13.00 – Besök på Emtunga i gamla Arendalsvarvets hallar. Visning av unit till riggen ”Martin Linge” för Total. Leveransfärdig och skall installeras med Hereema tunglyftare.

Seminarium på Arkens konferenscentrum, Aulan, Arendal.

15.00 – Inledning, Lennart Fougelberg, Ordf. Swedocean

15.05 – Apply Emtunga. Om verksamheten och speciellt den aktuella leveransen.
Christofer Edström, VD, Peo Swärd, Projektledare.

15.35 – Sigma Energy & Marine. Satsningen på Subsea och Semisub i Göteborg
Holger Eriksson, VP Business Developement.

16.00 – Kaffe

16.20 – Offshore Floating Units vs Trading Ships. Rules and regulations.
Dir. Ulrik Frörup, Bureau Veritas, Offshore Opeations & Services.

16.45 – Floatel Interrnational med fem toppmoderna bostadsriggar i marknaden. Hur har nybyggena fungerat och var arbetar de. Hur ser framtiden ut? Peter Jacobsson, VD Floatel

17.10 – Basstech har flera pågående offshoreprojekt och ca. 40 ingenjörer igång.Hur ser verksamheten och framtiden ut? Acke Dahlman, VD Basstech

17.40 – Middag på Arken, Arendal

Anmälan: Swedoceans kansli, Eva Brodén,
Mail: eva.broden@sspa.se, Tel: 031-772 91 31

Swedoceanmedlemmar deltar kostnadsfritt. Övriga: 300:- (Talare är fria)
Kommentarer från Sjöfartstidningen om Swedocean

Här en analys av beslut angående SECA-områdenas och Ballast Water Treatment ökande krav på Världshandelsflottan samt en analys från Christopher Pålsson, Lloyd´s List Intelligence. Detta från Swedoceans senaste medlemsmöte. Även kommentarer från Sjöfartstidningens senaste nyhetsbrev om seminariet.

Stora möjligheter i grannländerna/

”Det får så stora konsekvenser”

Aktuella sjöfartsfrågor på seminarium

Seminarium med medlemsmöte den 26 januari 2017

Seminarium med medlemsmöte den 26 januari 2017, Sjöräddningssällskapets lokal, Långedrag. Start 14.00. Swedocean och Business Sweden.

14.00 – Öppning och välkomna. Lennart Fougelberg, Ordförande Swedocean

14.10 – Cyber-enabled ships: Implications and risks of the use of Shipboard digital technology. Anders Höfnell, Business Development Manager, Lloyds Register EMEA, På svenska.

14.40 – Det nya LNG-drivna produkttanktonnaget och hur det fungerar ombord, i marknaden samt vad som krävts i utbildning samt ökad säkerhet. Dick Höglund, Terntank Rederi AB.

15.00 – Magnus Kårestedt, VD Göteborgs Hamn AB. Hamnen satsar miljarder på nytt logistikcentrum, 1.000.000 m2. Anpassning till större fartyg, Förbättrade järnvägsanslutningar, totalt 4 miljarder och ytterligare 5 miljarder över en tioårsperiod. Se även kommentar från OECD-expert i frågan www.sjofartstidningen.se#865B09

15.30 – Kaffepaus

16.00 – Representanter från Business Sweden: Benelux, Finland, Norge, Danmark,Frankrike, Brasilien, M.E. o Nordafrika. Sjöfart & Skeppsbyggnad, Olja & Gas Offshore, Hamnar. Varje föredragande får ca. 10-15 minuter om respektive marknad.*

17.00 – IMO-beslutet om utökade SECA-områden samt Ballast Water Regulations. Hur påverkar detta världshandelsflottan. Nybyggnads- och andrahandstonnaget, Finansieringen för att leva upp till de nya reglerna. Blir det en nybyggnadsboom? Christopher Pålsson, Lloyds List Intelligence.

17.30 – Gemensam middag på Långedrags Värdshus. Separat anmälan.

Kostnad: Seminariet är fritt för Swedoceans medlemmar, 300:- för övriga.
Middag efter seminariet kostar 525:-

Anmälan: Senast den 18 januari 2017 till Swedoceans kansli, Eva Brodén,
email: swedocean@sspa.se, Tel: 031-772 91 31.

*Från Business Sweden’s håll deltar vi som diskuterat med följande landsrepresentanter:
 
Norge:
Håkan Lind (kort/generellt intro om Business Sweden, därefter fokus på Business Sweden’s maritima studie -och främjandearbete på uppdrag av Näringsdepartementet, samt kommande affärsaktiviteter på Nor-shipping)

Bonnie Sjöblom (talar om den norska marknaden)
 
Benelux:
Kristofer Ziegler (talar om Benelux-marknaden, fokus på Nederländerna)

Finland:
Elina Rantanen (talar om den finska och danska marknaden)

Brasilien:
Elsa Stefenson (talar om den brasilianska marknaden)

Frankrike:
Emma Hemmingson (talar om den franska marknaden)
 
Fokus i respektive landspresentation kommer att variera beroende på marknadskaraktär men kretsa kring följande områden:
* Sjöfart & Skeppsbyggnad / Olja & Gas,Offshore / Hamnar
* Marknadsförhållanden, affärspotential –och möjligheter, och/eller Business Sweden’s planerade affärsfrämjandeaktiviteter i landet
* Hur Business Sweden vanligen arbetar med svenska företag på marknaden i fråga.

600 miljoner kronor ned i älven

GP 28 augusti 2016

Hisingsbron försenas tre år och blir 600 miljoner kronor dyrare än beräknat. Det beror till lika delar på dålig framförhållning som på en sällsynt form av göteborgsk arrogans.
Hisingsbron försenas tre år och blir 600 miljoner kronor dyrare än beräknat. Det är inga jordbävningar, sällsynta växter vid älvstranden eller häckande falkar som förhalat bygget. Bara en stor skopa politisk inkompetens. Som jämförelse kan nämnas att magplasket på Götaplatsen kostat 5,6 miljoner att bygga.

Förklaringen till den ökade kostnaden ges i ett tjänsteutlåtande: ”Tillståndsprocessen har dragit ut på tiden för detaljplanen, miljödomen och järnvägsplanen och har därmed senarelagt och förlängt hela projektets tidplan”. På ren svenska betyder detta: “Vi fattade inte att någon skulle överklaga brobygget!”.

Vad har ansvariga politiker att säga till sitt försvar? Trafiknämndens ordförande Johan Nyhus (S) har förklarat att de gjort ”rätt hela vägen” och ändå mottagit överklaganden. Nämndens vice ordförande, Axel Josefson (M), berättade för GP att: ”vi kan inte sitta fast i rättssystemet” (18/8).

Vad är det för trams? Politik handlar om mål- och intressekonflikter. Det borde Nyhus och Josefson förstå. Om man inte får med sig alla intressenter och potentiella kritiker så får man räkna med att det blir överklaganden.

Då går det inte att sura över att de rättsliga möjligheterna att överklaga. ”Politik är det möjligas konst” ska den tyske rikskanslern Bismarck en gång ha sagt. Men politik är också en djungel av intressekonflikter.

Skälet till den höga kostnaden beror till lika delar på dålig framförhållning som på en sällsynt form av göteborgsk arrogans; trodde politikerna verkligen att brobygget skulle accepteras utan något som helst motstånd? Kunde de inte föreställa sig att det fanns intressenter som inte var odelat positiva till att älvtrafiken skulle påverkas som en följd av höjden på själva bron?

Om politikerna hade förhandlat med Vänernkommunerna eller lyssnat på Sjöfartsverket innan ansökan gjordes hade de kanske kunnat undvika att behöva ändra på tidsplanen. De hade krävt smidigt fotarbete och kunskap om potentiella invändningar mot brobygget. Är det för mycket att begära när ett bygge i miljardklassen planeras?

Läs artikeln direkt i GP här.
Läs tidigare artiklar om Hisingsbron här.

Powerd by Breakwater Publishing AB