4-7 Juni Norshipping Oslo

Välkommen till Swedoceans Svenska samlingspaviljong på Norshipping i Oslo.

www.nor-shipping.com

Utställare: Kontakta Lennart Fougelberg

Lennart Fougelberg
Breakwater Publishing
Banehagsgatan 15
414 51 Göteborg
Telefon: 031-722 74 83
Email: lennart@breakwater.se

Powerd by Breakwater Publishing AB