“SAMLINGSPUNKT FÖR AKTÖRER INOM DEN MARINA SEKTORN”

“Samlingspunkt för aktörer inom den marina sektorn”

Swedocean är en ideell branschförening för företag inom sjöfart och offshore. Vi är en samlingspunkt för aktörer inom den marina sektorn och vi vill genom vårt arbete bidra till en stimulerande kontakt mellan medlemmar och sjöfartsnäring.

De aktiviteter vi genomför finansieras och genomförs av medlemmarna. Idag är vi ca 50 ledande företag verksamma som underleverantörer till sjöfart och offshore. Tillsammans har vi målsättningen att stödja medlemmarna utvecklings- och affärsmässigt för att förbättra framåtskridandet för sjöfart med binäringar i Sverige.

Välkommen till oss!
 

Powerd by Breakwater Publishing AB